Sanicat 超丛生,5L

Order 2 units, don't run out of it

讓您的寵物快樂與各種小吃只有!

特点 Sanicat 超丛生,5L

  • 评价8411514801915
  • Sanicat

描述 Sanicat 超丛生,5L

最大功率结块。

特点:

100%天然优质膨润土。
永久干净。
250%的吸收强度。
维护方便。
实用的格式有手柄 - 便于携带。

优点:特方便和超经济的使用。

5升

Opinions of the customers Sanicat 超丛生,5L